Het bestuur

2018-2019

Il presidente
Niels Vroomans

De voorzitter is het gezicht van het dispuut voor zowel de leden als voor de buitenwereld. Hij is verantwoordelijk voor het dispuut en alles wat daarbinnen gebeurt. Daarnaast houdt hij zich bezig met het leiden van de ALV en de vergaderingen binnen het bestuur. Ook begeleidt de voorzitter de IntroCie.

La segretaria
Sabine de Clercq

De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie, zowel binnen het dispuut als daar buiten. Zij houdt zich bezig met het informeren van de leden, houdt geïnteresseerden op de hoogte via onze Facebook pagina en beheert de mail. Daarnaast begeleidt zij de AcCie.

La tesoriera
Michelle Verlaan

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. Zij beheert de dispuutsrekening en controleert de inkomsten en uitgaven. Daarnaast houdt de penningmeester de leden op de hoogte van de financiële situatie tijdens de ALV en begeleidt zij de Lustrum Commissie.

Het bestuur is bereikbaar via: bestuur@dispuutmistura.nl

2017-2018

Het derde bestuur der Dispuut Mistura

Il presidente – Bart Donker
La segretaria – Yara Peters/Sabine de Clercq
La tesoriera – Anne Visser

2016-2017

Het tweede bestuur der Dispuut Mistura

Il presidente – Ivo Drok
La segretaria – Manon Goossensen
Il tesoriere – Bart Donker

2015-2016

Het eerste bestuur der Dispuut Mistura

Il presidente – Joost Kuijf
La segretaria – Vera Koopmans
Il tesoriere – Ivo Drok