Het bestuur

2019-2020

Il presidente
Justin Branger

De voorzitter is het gezicht van het dispuut voor zowel de leden als voor de buitenwereld. Hij is verantwoordelijk voor het dispuut en alles wat daarbinnen gebeurt. Daarnaast houdt hij zich bezig met het leiden van de ALV en de vergaderingen binnen het bestuur. Ook begeleidt de voorzitter de IntroCie.

Il vicepresidente
Niels Vroomans

De vicevoorzitter is de rechterhand van het bestuur. Daarnaast kan hij de voorzitter vervangen wanneer deze (tijdelijk) niet in staat is om zijn taken uit te voeren.

La segretaria
Janna van den Broek

De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie, zowel binnen het dispuut als daar buiten. Zij houdt zich bezig met het informeren van de leden, houdt geïnteresseerden op de hoogte via onze Facebook pagina en beheert de mail. Daarnaast begeleidt zij de AcCie.

La tesoriera
Michelle Verlaan

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. Zij beheert de dispuutsrekening en controleert de inkomsten en uitgaven. Daarnaast houdt de penningmeester de leden op de hoogte van de financiële situatie tijdens de ALV en begeleidt zij de Lustrum Commissie.

Het bestuur is bereikbaar via: bestuur@dispuutmistura.nl

2018-2019

Het IVe bestuur der Dispuut Mistura

Il presidente – Niels Vroomans
La segretaria – Sabine de Clercq
La tesoriera – Michelle Verlaan

2017-2018

Het IIIe bestuur der Dispuut Mistura

Il presidente – Bart Donker
La vicepresidente – Manon Goossensen
La segretaria – Yara Peters/Sabine de Clercq
La tesoriera – Anne Visser

2016-2017

Het IIe bestuur der Dispuut Mistura

Il presidente – Ivo Drok
La segretaria – Manon Goossensen
Il tesoriere – Bart Donker

2015-2016

Het Ie bestuur der Dispuut Mistura

Il presidente – Joost Kuijf
Il vicepresidente – Michiel van Dijk
La segretaria – Vera Koopmans
Il tesoriere – Ivo Drok